Arbetsområde:

D8'an i arbetskläder.

Lockarp, Yttre ringvägen mot Öresundsbron

Kenny's Schakt AB sysslar huvudsakligen med att flytta och jämna ut landmassor för olika ändamål. 

Vi har haft många varierade projekt såsom: Motorvägar, husgrunder, dammar, brofundament,  grustag, sandtag, fotbollsplaner, källarutgrävningar, innerstadsanläggningar och arkeologiska projekt.

Normalt anlitas vi genom en förmedlingscentral som vidarebefodrar beställningar till en mängd olika bygg och anläggningsföretag, men vi kan även anlitas privat för mindre jobb som t.ex: Infarter, trädgårdar, privata vägar, alléer, parkeringar och mindre plantage.

Daewoo'n frustande i solen.

Landskrona, E6:ans Järnvägsbygge.

D8'an och 463'an i släptåg.

Sjöbo, Fyleverket kvartsbrott.

 

Inget jobb är för litet eller för stort och ingen fråga är för dum. Vi ser fram emot att ha dig som kund!

Vi innehar högsta kreditvärdighet AAA sedan 2006.